Slægtsgård

En slægtsgård er en gård, som har været i slægtens eje eller brug i mere end 75 år eller i mindst 3 generationer.

(Men enhver kan være medlem af foreningen uanset om man er ejer af en slægtsgård eller ej)