Jens og Anna Jensens Fond

Jens og Anna Jensens Fond uddeler rejselegater på 5.000 kr til unge landmænd, der vil dygtiggøre sig ved et længere ophold i udlandet.

Ansøgning, der skal indeholde CPR-nr sendes til
Carl Martin Christensen, Rugvænget 5, 5400 Bogense.
Tlf: 64 85 11 74. E-mail: carlmartin@kaaregaard.dk

Det er meget velkomment, hvis legatmodtagerne kvitterer med en rejseberetning.


Lars Sneverholt Frederiksen fra Vendsyssel har været i USA med legat fra Jens og Anna Jensens Fond.
Læs hans spændende beretning om turen.

Fondens historie

Et ældre barnløst ægtepar i Kosterlev på Nordfyn besluttede omkring 1956, at de ville testamentere deres to små gårde til en fond, der skulle støtte unge landmænds køb af landbrugsejendomme, og meget gerne i form af familiehandler.

Slægtsgårdsforeningens daværende formand, Chr. R. Christensen, fik en henvendelse fra dem, og fik sammen med en lokal advokat udfærdiget den oprindelige fundats, som målrettet nævnte risikovillige lån til yngre landmænd. Det stadfæstedes, at den længst levende, Anna Jensen, skulle bevare sin bopæl på den ene gård så længe hun levede, men at andre skulle drive gårdene.

Anna Jensen døde midt i 60-erne, hvorefter gårdene blev solgt til den ene forpagter, vel ialt godt 30 ha, og han fik så en enhed, som han levede af til sin død for nogle år siden.

Fondsbestyrelsen består af tre medlemmer, hvoraf fødevareministeriet vælger en og Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse to medlemmer. I dag består bestyrelsen af borgmester Bendt Dyssemark, Otterup, valgt af ministeren, samt Hans Peder Madsen, Langeskov, og Carl Martin Christensen, der er valgt af Slægtsgårdsforeningen.

Den ved salget tilvejebragte kapital indgik i fonden, og udlånene begyndte. Grundkapitalen udgjorde ca. 800.000 kr. og der blev udlånt portioner af 50.000 kr. ved gårdhandler. På det tidspunkt fyldte disse lån ganske meget, og var derfor attraktive, men tiden ændrede sig.

På et tidspunkt i 1980-erne blev lånene øget til 175.000 kr., men den slags lån er tiden løbet fra, så på et tidspunkt omkring 1987 blev fundatsen ændret, således at en del af overskuddet kunnne anvendes til reiselegater for unge landmænd under uddannelse. Det viste sig at være meget velkornment, og vi har i de forløbne år anvendt hele overskuddet til dette formål, og låneaktiviteten er helt ophørt, ganske enkelt fordi vore lån ikke fylder nok.