Formænd

Dansk Slægtsgårdsforening har siden stiftelsen haft følgende formænd:

 

1941 – 1947
Jørgen Petersen, Thorsgaard, Gislinge.
16.11.1885 – 8.6.1970
Redaktør af “Slægtsgården” 1943-1950
Landbrugskandidat, gårdejer. Sognerådsmedlem. Folketingskandidat (Radikale Venstre)

 

1947 – 1958
Henrik Marquard Markersen, Markersdal, Rødby.
11.3.1881 – 24.7.1968
Civilingeniør (cand.phil. et polyt). Gårdejer. Sognerådsmedlem. Landstingsmand 1943-1946. (Konservative Folkeparti)

 

1958 – 1977
Christian R. Christensen, Kaaregaard, Badstrup.
8.4.1903 – 22.9.1977
Gårdejer. Sognerådsformand, amtsrådsmedlem. Folketingsmand 1941-1947, 1964-1971 (Konservative Folkeparti)

 

1977 – 1987
Jens Peter Petersen, Præstbrogaard, Farendløse.
30.10.1919 – 4.9.1994
Gårdejer, hjemmeværnskonsulent. Sognerådsmedlem senere byrådsmedlem, amtsrådsmedlem og folketingskandidat (Venstre, efter 1978 Centrumsdemokraterne)

 

1987 – 2006
Carl Martin Christensen, Kaaregaard, Badstrup.
Søn af Christian R. Christensen.
25.12.1940
Gårdejer. Kommunalbestyrelsesmedlem. Folketingsmand 1984-1987 (Konservative Folkeparti)

 

2006 – 2015
Peder Mouritsen, Sædding Storgård,Sædding.
6.9.1957
Gårdejer. Formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.
Bestyrelsesmedlem i Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab, Nybro Tørreri og det lokale læplantningslaug.
Medlem af Det Etiske Råd.

Læs LandbrugsAvisens artikel om Peder Mouritsen

Læs Slægtsgårdens artikel om Sædding Storgård

 

2015 –
Gunhild Olesen Møller, Bronzehave, Vester Assels
21.6.1949
Gårdejer. Udd. Driftsleder på Asmildkloster Landbrugsskole. Tidl. Amtsrådsmedlem i Viborg Amt og kommunalbestyrelsesmedlem på Mors.
Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland siden regionernes start i 2006. Aktiv i hjemmeværnet i 33 år.
Fmd. Kulturelt Samvirke på Mors og FU medlem i Kulturelle Samråd i Danmark. Fmd. Vester Assels Menighedsråd.
Næstfmd. Thy –Mors VUC & HF. Samt bestyrelsesmedlem i flere andre kulturelle foreninger. Fmd. Midtjysk Kreds siden 2012.