Dansk Slægtsgårdsforening

 

Bevarer kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde

Motto: Lær af fortiden – lev i nutiden – virk for fremtiden

 

Foreningen

Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes.
Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde.
Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.
Foreningens formand er Gunhild Olesen Møller.

 

Orienteringsskrivelse til udprintning

Orienteringsskrift

 

Medlemsbladet “Slægtsgården”

“Slægtsgården” udkommer 5 gange årligt.
Bladet redigeres af historikeren Ole G. Nielsen, Vemmelev, og indeholder blandt meget andet en rigdom af gårdhistorier.

Medlemsbladet “Slægtsgården”

 

Aktiviteter

Foreningen består af en landsorganisation og lokalkredse, hvor man samles til møder og udflugter.
Det landsdækkende årsmøde afholdes skiftende steder i landet.

Mødekalender

 

Slægtsgårdsarkivet

Arkivet på Landbrugsmuseet på Gl. Estrup indeholder materiale om mange danske slægtsgårde samt meget andet slægtshistorisk materiale.

Arkivet

 

Email adresse

Vi vil gerne have din email adresse så vi kan spare porto til udsendelse af breve.
Send en mail til iwibholm@gmail.com
Medlemsnummer bedes anført. Det står på bagsiden af “Slægtsgården”.

 

Årsmøde 2017. 27. og 28. maj

Møde og overnatning på Golf Hotel Viborg.
Fortur fra Sjælland/Fyn 26. maj

 

Se film fra Slægtsgårdsforeningens oprettelse i 1941

Klik her

 

Slægtsgårdsforeningen har rejst et monument over malkekonerne

Læs mere