Mødekalender

Slægtsgårdsforeningens aktiviteter

Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds eller en anden kreds.

 

MIDTJYSK KREDS. Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 18.30.
Bestyrelsesmedlem Niels Møller har fået en aftale på plads med Cimbria i Thisted. Virksomheden
har tilbudt at være vært for kaffe og kage. Besøget er aftalt til tirsdag den 2. maj kl. 18.30.
Virksomheden skal have besked om deltagerantal af hensyn til kaffen. I er velkomne til at tage
andre interesserede med. Gunhild modtager tilmeldinger på mail senest 4 dage før arrangementet
gunhild.olesen.moller@rn.dk
Cimbria Manufacturing A/S har adresse på Faartoftvej 22. 7700 Thisted. Cimbria er meget synlig i
byen med sit store siloanlæg. Fabrikken har afdelinger i flere europæiske lande med i alt omkring
900 ansatte. Cimbria er ejet af en kapitalfond og producere udstyr til behandling af korn.
Gunhild Olesen Møller

 

SJÆLLAND SYD. Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 14.00.

Blaabæk Mølle, Blaabækvej 5, 4640 Faxe hos Steen Kalum Nielsen
Møllen ligger ved Faxe Aa Møllen er fra 1640, men ombygget flere gange sidst i 2016.
Borde stole med som vi plejer. Kaffen drikkes på møllen.
Derefter køres der til Ranestedet, hos Jørgen Holstein, Varpelev Bygade 9, Varpelev, 4652
Hårlev.
Der fortælles om husets spændende historie. Huset er fra 1778 indrettet som egnshus fra 1900
tallet
Til slut indtages det medbragte kulinariske.
Vel mødt til en god dag. Pris 100 kr.
Tilmelding senest søndag den 14. maj.
Jens Peter Hansen tlf. 29 70 12 67 mail brjphansen@privat.dk
Knud Pedersen tlf. 55 44 51 17 mail kgkildemosegaard@privat.dk
Knud Pedersen

 

FORTUR fra Sjælland/Fyn til årsmøde 2017. Fredag den 26. maj 2017.

 

ÅRSMØDE 2017. Lørdag den 27. til søndag den 28. maj 2017.

Møde og overnatning på Golf Hotel Viborg.

 

VESTSJÆLLANDSKREDSEN. Onsdag den 7. juni 2017 kl. 11.00.

Kredsen afholder sommerudflugt til Halskov. Kl. 11 er vi samlet på Storebælts Camping- og
Feriecenter, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør. Her fortæller Flemming Jensen om stedet og sin
virksomhed. Frokost serveres i restauranten og består af 2 stk. smørrebrød foruden en øl/vand.
Derefter besøger vi Kruusesminde gods, Kruusesmindevej 3, 4220 Korsør. Her bliver vi kl. 14
modtaget af ejerne Birgit og Bjarne Hansen. Vi tager en tur omkring bygningerne og haven.
Derefter tager vi den medbragte kaffe i Klapperstuen. Her fortæller Bjarne Hansen om deres
gøren og væren og driftsform på stedet gennem de 22 år, de har været ejere. Vi kan så sætte os
på vognene og køre en tur til broen og Revhuset, hjemad omkring Lejsø. Besøget slutter 17.30.
Man kan blive forhåndsinformeret ved at besøge hjemmeside http://www.kruusesminde.dk
Pris for omvisninger og frokost inkl. drikkevarer kr. 150 kr.
Tilmelding til Ole G. Nielsen mail: olegn@mail.tele.dk eller 24 93 34 12 senest den 1. juni.
Karen Andersen.

 

RINGKØBINGKREDSEN. Onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.30.

Besøg hos Stauning whisky, Stauningvej 38, 6900 Skjern og efterfølgende til Fruergård,
Toldhusvej 2 a, 6900 Skjern.
Begge ejendomme er tidligere slægtsgårde, som er ændret til henholdsvis whiskyproduktion og
ferieudlejning.
Jens Ulrik Tarpgaard

 

SJÆLLAND SYD. Onsdag den 21. juni 2017 kl. 14.00.

Vi besøger Kongsgården, Strandvejen 11, 4180 Sorø. Gården er fra ca. 1850. Stuehuset vises
frem fra dengang og senere. Der er også gamle redskaber.
Borde og stole som vi plejer. Den medbragte kaffe indtages her.
Derefter kører vi til Kildemosegård, Egeskovvej 18, 4700 Næstved. Hos Gunhild og Knud. Her
hører vi om 50 år som gør det selv landmand i Guderup (Gwdorp 1370).
Her tages madpakken frem.
Vel mødt til en god dag. Pris 100 kr.
Tilmelding senest søndag den 18. juni
Jens Peter Hansen tlf. 29 70 12 67 mail brjphansen@privat.dk
Knud Pedersen tlf.55 44 51 17 mail kgkildemosegaard@privat.dk
Knud Pedersen

 

FYNSKREDSEN. Tirsdag den 27. juni 2017 kl. 11.00.

Sommerudflugt. Vi mødes hos Strøjer Tegl, Bogyden 12, 5610 Assens, hvor vi får en rundvisning
på et moderne teglværk. Kl. 12,00 er der smørrebrød, øl og vand på teglværket. Derefter ser vi
Strøjers Samling – den store bilsamling, hvor vi får en kort rundvisning.
Efterfølgende kører vi til Ungersbjerge 7, 5683 Hårby, hvor vi besøger en vingård. Vi får en
rundvisning i mark og vineri, foredrag om etablering af vingård samt vinsmagning ( 3 slags ).
Besøget varer ca. 1½ time.
Pris: inkl. entre, rundvisninger og frokost 385,00 kr. Tilmelding og betaling senest den 19. juni.
Tilmelding til Karen Jacobsen tlf. 6471 2360 eller Mogens Andersen tlf. 6595 8022. Betaling til
Hans Juul Holmegård Fabers Allé 18, 5300 Kerteminde konto 2024 – 7650517436 – husk
afsender. Tilmelding er gældende, når beløbet er modtaget.
Bestyrelsen

 

MIDTJYSK KREDS. Tirsdag den 1. august 2017 kl. 18.30.

Tirsdag den 1. august kl. 18.30 arrangeres besøg på nogle gårde på sydspidsen af Mors under
postnummer 7990 Øster Assels. Limfjorden er helt tæt på med udsigt til Salling, Jegindø, Thyholm
og Thy. Kaffen indtages i Vester Assels Forsamlingshus og her afvikles også årets
generalforsamling.
Besøget starter ved gården Gammellund der har et historisk voldsted. Voldstedet ligger ud til vejen
og der er offentlig adgang. Der vil blive fortalt om stedets historie.
Den tidligere hovedgård (før kaldet Lund) ligger på adressen Hesterøroddevej 110. 7990 Øster
Assels
Herefter besøges Bronzehave og Kirkehøjgård begge beliggende i Vester Assels og slægtsgårde,
men mere herom senere.
Gunhild Olesen Møller