Om foreningen

Foreningens formand
Gårdejer Gunhild Olesen Møller
Strædet 38, Vester Assels
7990 Øster Assels
Tlf: 23 32 92 10
E-mail: gunhild.olesen.moller@rn.dk
Dansk Slægtsgårdsforenings sekretariat
Inger M. Hansen
Svalevej 13
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 59 77
E-mail: imhan@post.tele.dk
Slægtsgårdsarkivet

Landbrugsmuseet Gl. Estrup
Randersvej 4,
8963 Auning
Tlf: 86 48 48 16
E-mail: arkiv@slaegtsgaardsforeningen.dk
(E-mail læses og besvares kun i åbningstiden. Onsdag kl. 11 – 15)

Medlemsskab

Dansk Slægtsgårdsforening optager enhver med interesse for foreningens arbejde. Det er ingen betingelse, at man er ejer af en slægtsgård.
Kontingentet er 300 kr pr. år, som også dækker abonnement på foreningens tidsskrift ‘Slægtsgården’.
Tegning af medlemsskab sker ved henvendelse til sekretariatet.
Som orientering kan man få tilsendt et par numre af ‘Slægtsgården’ samt foreningens vedtægter.

Slægtsgård

En slægtsgård er en gård, som har været i slægtens eje eller brug i mere end 75 år eller i mindst 3 generationer.
(Men enhver kan være medlem af foreningen uanset om man er ejer af en slægtsgård eller ej)