Medlemsbladet “Slægtsgården”

Dansk Slægtsgårdsforenings medlemsblad er på 16 sider og udkommer 5 gange årligt.
Det første nummer udkom den 15. oktober 1942. Bladet har altså 75 års jubilæum i år.

Redaktion

Ole G. Nielsen
Bøgeparken 25 B, 4241 Vemmelev
Tlf. 24 93 34 12.
E-mail: olegn@mail.tele.dk

Ole G. Nielsen har redigeret Slægtsgården siden 1986.

Redaktører af Slægtsgården:

1942-1943 Christian Damm
1943-1951 Jørgen Pedersen
1951-1968 Ib Paulsen
1968-1969 Preben Hellelund
1969-1973 Ib Paulsen
1973-1974 Hans Balle
1974-1986 Hans Hviid
1986- Ole G. Nielsen

Dr. phil. Erik Helmer Pedersen skriver i Slægtsgården.

Der har indtil nu været bragt følgende artikler:
I nr. 378: Blicher som landøkonom.
I nr. 379: Det danske landbrugseventyr og H.C. Andersen
I nr. 380: Dansk bondelandbrug og Grundtvig
I nr. 381: Dansk bondeliv, set fra katederet
I nr. 382: Amtsbeskrivelserne 1826-44 og deres historie.
I nr. 384: Dansk bondehistorie i 6-7 slægtsled.
I nr. 385: Dansk bondehistorie i 6-7 slægtsled.
I nr. 386: En historie om bondebrugets og bondegårdens æstetik.
I nr. 387: Landbrugsadelen Hansen.
I nr. 391: Historikeren, dr. phil. Hans Jensen. Den danske bondegårds miskendte talsmand.
I nr. 394: Englandskrigene.
I nr. 395: 1864 – et tidsbillede.
I nr. 397: Hedesagen under forvandling.
I nr. 398: Fra Reventlow til Gæmelke – eller 225 års dansk landbrugshistorie.
I nr. 400: Større danske landbrug.
I nr. 401: Reventlow – med forlov.
I nr. 402: Rugmaksimalen.
I nr. 413: Niels Johannes Fjord.
I nr. 414: Niels Johannes Fjord.
I nr. 416: S.P. Jensen. Landbrugshistoriens forenede parthaver og forsker. 1. del.
I nr. 417: S.P. Jensen. Landbrugshistoriens forenede parthaver og forsker. 2. del.
I nr. 422: Fra Sønder Vinge til Bellahøj. Dansk landbrugshistorie i et tusindårigt forløb.
I nr. 425: Det store skel 1914.
I nr. 439: Om Peder Wessel Tordenskjold (anmeldelse af Dan H. Andersens bog om Tordenskjold)