Malkekonen

Monumentet for malkekonen er rejst 2008 på initiativ af Dansk Slægtsgårdsforening som et mindesmærke for malkekonerne, den oversete, men meget nødvendige, arbejdskraft på gårdene før malkemaskinens tid.

Malkekonen er hugget i bohuslengranit af ”Stenbonden i Salling” – billedhugger og slægtsgårdsejer Jakob Vestergaard, Moesgård i Grønning.

Monumentet er bekostet af Dansk Slægtsgårdsforening sammen med følgende bidragydere:
– Foreningen af jydske Landboforeninger
– Mejeriforeningen
– Nordea Danmark-fonden
– Spar Salling
– Ingvorstrup Hovedgaard
– Rynkebygaard
– Kaaregaard
– Klausholm

Malkekonen er placeret på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup foran museets udstillingshaller. Museet har været meget behjælpelig ved opstillingen og har bekostet fundamentet og et informationsskilt.

Monumentet blev afsløret den 28. oktober 2008 i det smukkeste efterårsvejr med følgende program:
– Museumsdirektør Peter Bavnshøj, Dansk Landbrugsmuseum, bød velkommen.
– Slægtsgårdsforeningens formand, Peder Mouritsen, orienterede om Slægtsgårdsforeningen og malkekonens tilblivelse.
– Figuren blev afsløret af Knud Erik Jensen, formand for Komiteen for Dansk Landbrugsmuseum.
– Jakob Vestergaard fortalte om arbejdet og sine tanker om malkekonen.
– Derefter var der kaffe og kage i centerhallen hvor bondekone og forfatter Marianne Jørgensen, Kjeldgaard i Salling, holdt et foredrag med titlen: Multitaskende family manager – malkekone 2008. (www.hmkjeldgaard.dk).

Slægtsgårdsforeningens hovedbestyrelse havde holdt sit halvårlige møde på Landbrugsmuseet om formiddagen og deltog derefter i arrangementet. I alt deltog ca. 90 personer.

 


Jakob Vestergaard klar til det første hug

 


Malkekonen klar til afsløring dækket af ostelærred

 


Malkekonen afsløres

 


Resultatet

 


Jakob Vestergård fremviser malkekonen

 


Malkekonen beundres

 


Kaffebord bagefter

 


Marianne Jørgensen fortæller