Om arkivet

Dansk Slægtsgårdsarkiv indeholder for størstedelen materiale om danske slægtsgårde ordnet topografisk. Arkivet følger den gamle sogne- og amtsinddeling.

Når et nyt medlem optages i Dansk Slægtsgårdsforening modtager vedkommende, hvis det drejer sig om en jordbesidder eller gårdejer , et skema der udfyldes med oplysninger om gården og dens slægt. Dette skema arkiveres og ,hvis det ønskes, kan der herefter foretages en folketællingsundersøgelse baseret på oplysninger i folketællingslister og kirkebøger.

Gennem årene har arkivet erhvervet sig et ret omfattende bibliotek af forskellig art.
Arkivet har også en stor samling af privatpapirer. Langt fra alle er af slægtsgårdshistorisk art.

Arkivet modtager gerne gårdes nyere og ældre dokumenter, optegnelser om slægten, billeder m.m. til deponering eller til fremtidig stedsevarende opbevaring.

Arkivet kan udarbejde slægtsgårdsdiplomer.
Et slægtsgårdsdiplom viser rækken af fæstere/ejere på gården så langt tilbage, de kan findes.
De vigtigste regler der skal ligge til grund for slægtsgårdsdiplomet er:
1. Gården/ejerne skal være medlem af Dansk Slægtsgårdsforening.
2. Gården skal have været i slægtens besiddelse mindst 3 generationer eller 100 år.

Opsætning af diplomets tekst samt trykning og forsendelse koster fra 1.000 kr.
Evt. arkivundersøgelser til brug for udfærdigelse af diplomet betales særskilt efter nærmere aftale.

Virkelig størrelse: 45 x 32 cm